Omsætningshastighed.

Nøgletal er vigtige værktøjer i enhver virksomhed, da de giver ledere og beslutningstagere mulighed for at evaluere og forstå virksomhedens økonomiske præstationer. Hør Søren fortælle om hvordan nøgletallet omsætningshastighed kan anvendes.
Kontakt Søren

Indtjeningsevne.

Ét nøgletal, der er særligt vigtigt at forstå, er indtjeningsevnen. Dette nøgletal er afgørende for at vurdere en virksomheds evne til at generere overskud og skabe værdi for sine aktionærer.
Kontakt Søren

Virksomhedens sundhed.

Ved at overvåge og analysere nøgletallet for likviditetsgraden kan virksomheden sikre, at den har tilstrækkelig likviditet til at opretholde sin drift og undgå potentielle likviditetsproblemer. Hør Søren fortælle mere herom..
Kontakt Søren

Digital bilagshåndtering.

Slut med at opbevare kvitteringer og boner. Send blot et foto med Digiflow appen direkte til os. Modtager du fakturaer på mail, kan de også sendes direkte ind i appen, så alt er samlet ét sted.
Se mere