Revision og erklæringer.

Addere Revision tilbyder som en af sine kerneydelser revision af årsrapporter for både små, mindre og mellemstore virksomheder.

I mange år var det lovmæssigt bestemt, at alle danske selskaber skulle have revideret og påtegnet deres årsrapport af en revisor. I dag er der flere valgmuligheder for de mindre og mellemstore selskaber.

Ring til os!

Revision og erklæringer omfatter bl.a.:

Revision af årsrapporter og afgivelse af erklæringer er revisors hovedydelse.

Revision

Addere Revision tilbyder som en af sine kerneydelser revision af årsrapporter for både små, mindre og mellemstore virksomheder.
Revisionen udføres ikke alene for at kunne forsyne årsrapporten med en revisionspåtegning.
Mere end revision omfatter også, at revisionen ofte fører til sparring, råd og anbefalinger, som kan være med til at sikre virksomheden bedre struktur, økonomirapportering og resultater.

Udvidet gennemgang

Mindre og mellemstore selskaber har nu mulighed for at vælge en erklæring om ”Udvidet gennemgang” i stedet for den traditionelle revision. Forskellen til revision er graden af sikkerhed i revisors konklusion.

Valg af revisors arbejdsomfang og erklæring bør bero på en konkret vurdering af både selskabets finansielle situation, evt. krav fra kreditinstitut og planer for fremtiden. Vi anbefaler derfor, at virksomheden drøfter disse forhold nærmere sammen med revisor.

Review

Mindre og mellemstore selskaber har nu mulighed for at vælge en erklæring om ”Review” i stedet for den traditionelle revision. Forskellen til revision er graden af sikkerhed for revisors konklusioner om årsregnskabet.
Valg af revisors arbejdsomfang og erklæring bør bero på en konkret vurdering af både selskabets finansielle situation, evt. krav fra kreditinstitut og planer for fremtiden.

Vi anbefaler derfor, at virksomheden drøfter disse forhold nærmere sammen med revisor.

Årsrapporter for personlige virksomheder forsynes ofte med en erklæring om review.

Assistance med regnskabsopstilling

For både mindre selskaber og personlige virksomheder tilbyder vi også assistance med regnskabsopstilling. Her udtrykker revisor ingen grad af sikkerhed i revisors konklusion.
Valg af revisors arbejdsomfang og erklæring bør bero på en konkret vurdering af virksomhedens finansielle situation, evt. krav fra kreditinstitut og planer for fremtiden.
Vi anbefaler derfor, at virksomheden drøfter disse forhold nærmere sammen med revisor.

Andre erklæringer

Vi tilbyder også en række andre kunde- og/eller opgavespecifikke erklæringer.
Det kan eksempelvis være en erklæring til brug for kreditinstitut eller brancheforening eller en erklæring på andre opgørelser om overholdelse af love, regler eller aftaler.

Kontakt Addere Revision for hjælp til revision og erklæringer.

Addere Revision ligger centralt i Køge tæt på motorvej, s-tog og bus. Kommer du i bil, er der indkørsel fra Valdemarshaab.
+45 56 64 05 00post@addere.dk