Administration.

Addere Administration leverer ydelser inden for: Bogholderi, Lønadministration, Økonomistyring & Regnskabsaflæggelse.

Addere Administraion er en del af Addere Revision og leverer services indenfor bogholderi, lønadministration samt økonomistyring og regnskabsaflæggelse.

Vi varetager den daglige økonomi, og når året er omme gør vi materialet klar til revisoren, som udarbejder regnskabet. På den måde er både bogholderi og revisor samlet under ét tag, hvilket sikrer et særligt godt kendskab til kunden og et garanteret godt samarbejde mellem bogholderi og revisor.

Ring til os!

Få digitaliseret dine fremtidige bilag og opnå nye fordele.

Slut med at opbevare kvitteringer og boner. Send blot et foto med Digiflow appen direkte til os. Modtager du fakturaer på mail, kan de også sendes direkte ind i appen, så alt er samlet ét sted.
Kontakt os!

Revision og erklæringer omfatter bl.a.:

Revision af årsrapporter og afgivelse af erklæringer er revisors hovedydelse.

Revision

Addere Revision tilbyder som en af sine kerneydelser revision af årsrapporter for både små, mindre og mellemstore virksomheder.
Revisionen udføres ikke alene for at kunne forsyne årsrapporten med en revisionspåtegning.
Mere end revision omfatter også, at revisionen ofte fører til sparring, råd og anbefalinger, som kan være med til at sikre virksomheden bedre struktur, økonomirapportering og resultater.

Udvidet gennemgang

Mindre og mellemstore selskaber har nu mulighed for at vælge en erklæring om ”Udvidet gennemgang” i stedet for den traditionelle revision. Forskellen til revision er graden af sikkerhed i revisors konklusion.

Valg af revisors arbejdsomfang og erklæring bør bero på en konkret vurdering af både selskabets finansielle situation, evt. krav fra kreditinstitut og planer for fremtiden. Vi anbefaler derfor, at virksomheden drøfter disse forhold nærmere sammen med revisor.

Review

Mindre og mellemstore selskaber har nu mulighed for at vælge en erklæring om ”Review” i stedet for den traditionelle revision. Forskellen til revision er graden af sikkerhed for revisors konklusioner om årsregnskabet.
Valg af revisors arbejdsomfang og erklæring bør bero på en konkret vurdering af både selskabets finansielle situation, evt. krav fra kreditinstitut og planer for fremtiden.

Vi anbefaler derfor, at virksomheden drøfter disse forhold nærmere sammen med revisor.

Årsrapporter for personlige virksomheder forsynes ofte med en erklæring om review.

Assistance med regnskabsopstilling

For både mindre selskaber og personlige virksomheder tilbyder vi også assistance med regnskabsopstilling. Her udtrykker revisor ingen grad af sikkerhed i revisors konklusion.
Valg af revisors arbejdsomfang og erklæring bør bero på en konkret vurdering af virksomhedens finansielle situation, evt. krav fra kreditinstitut og planer for fremtiden.
Vi anbefaler derfor, at virksomheden drøfter disse forhold nærmere sammen med revisor.

Andre erklæringer

Vi tilbyder også en række andre kunde- og/eller opgavespecifikke erklæringer.
Det kan eksempelvis være en erklæring til brug for kreditinstitut eller brancheforening eller en erklæring på andre opgørelser om overholdelse af love, regler eller aftaler.

Kontakt Addere Revision for hjælp til revision og erklæringer.

Addere Revision ligger centralt i Køge tæt på motorvej, s-tog og bus. Kommer du i bil, er der indkørsel fra Valdemarshaab.

Skriv til os!