fbpx

Ny bogføringslov / digitalisering

AddereRevision
Ny bogføringslov / digitalisering

Ny bogføringslov har været i høring og forventes vedtaget efter sommerferien 2022. Reglerne skal gradvist
implementeres fra 1. januar 2023. Så kom allerede nu i gang med projektet.
Loven stiller yderligere krav til digitalisering af arbejdsrutiner, digital opbevaring af regnskabsmateriale
samt valg af økonomisystem.
De ændrede regler skyldes, at myndighederne løbende konstaterer svindel som følge ”bortkommet
materiale”.
Addere Revision har overblik over reglerne og kender en række økonomisystemer, som kan opfylde
kravene.

Punkt 1 – Regnskabsmateriale skal opbevares digitalt

Del 1 af lovforslaget medfører, at virksomheder skal ændre arbejdsrutiner og procedurer for opbevaring af
regnskabsmateriale.
Det afgørende punkt er, at opbevaring skal ske digitalt og der skal foretages sikkerhedskopi.
Det er derfor ikke længere tilstrækkeligt at opbevare bilag i en fysisk mappe.

Punkt 2 – Digitale bogføringsprogrammer

Del 2 omfatter anvendelse af et godkendt digitalt økonomisystem. Kravet omfatter virksomheder, som er
pligtige at aflægge årsrapport samt personligt ejede virksomheder med en årlig nettoomsætning over t.kr.
300.
Virksomheder skal ved indberetning af årsrapport oplyse, hvilket økonomisystem, der anvendes.
Erhvervsstyrelsen skal registrere/godkende digitale økonomisystemer, styrelsen bemyndiges at tilpasse
regler for opbevaring af regnskabsmateriale og digitale økonomisystemer og styrelsen skal føre en
risikobaseret kontrol af virksomheder og digitale økonomisystemer.

Kontakt os!

Addere Revision ligger centralt i Køge tæt på motorvej, s-tog og bus. Kommer du i bil er der indkørsel fra Valdemarshaab.