fbpx

Rådgivning

Vi yder gerne både strategisk, ledelsesmæssig og konkret rådgivning på en lang række områder, som på både kort og langt sigt kan være med til at præge hverdagen og økonomien i en virksomhed eller for en privatperson.

En af vores helt store faglige kompetencer er rådgivning, og det er jo i virkeligheden et lidt diffust begreb. Vi betragter rådgivning som en slags vejledning eller vejviser for virksomheden. Det vil sige, at vi på baggrund af vores kompetencer og kendskab til virksomheden i tæt samarbejde med ledelsen kan foreslå tiltag eller ændringer, som kan danne grundlag for en forbedret drift.
Vi rådgiver på en lang række områder af både strategisk og konkret art. Det kan være omkring:

  • investeringer
  • økonomisk styring
  • budgetter og -opfølgning
  • personaleforhold
  • virksomhedskøb- og salg
  • fusioner
  • generationsskifte
  • pensionsforhold
  • og meget andet

Vores rådgivning baserer sig altid på en tæt dialog med virksomheden. Vi lægger generelt vægt på tætte kunderelationer, fordi det er med til at give os et præcist billede af virksomhedens dagligdag, og det danner baggrund for en mere kvalificeret rådgivning.

Strategisk sparring

Addere Revision har specialiseret sig i at yde strategisk sparring på ledelsesniveau. Det handler om virksomhedsudvikling, selskabsdannelser, fusioner, generationsskifter og mange andre områder, som involverer strategiske overvejelser på ledelses- og bestyrelsesniveau.
Vi indgår i en tæt dialog med de ansvarlige, og kan på baggrund af vores kendskab til markedet og til virksomheden yde kompetent sparring og dermed forsyne beslutningstagerne med et bedre beslutningsgrundlag.

I vores samarbejde omkring virksomhedsudvikling lægger vi stor vægt på at hjælpe virksomhederne videre ud fra både analyser af potentialerne, markedskendskab og en grundig vurdering af det, der ligger bag tallene. Vi følger op på vores kunder, lever med i beslutninger og overvejelser, deltager aktivt og søger til alle tider at skabe tryghed og sikkerhed for virksomhedens ejere, ledelse og medarbejdere.

Økonomisk styring

Addere Revision yder rådgivning omkring virksomhedens økonomiske styring.
Vi lægger vægt på at kunne rådgive kompetent ud fra både en tæt dialog omkring virksomhedens hverdag, produkter, kundeunderlag og mange andre faktorer, som påvirker og påvirkes af den økonomiske styring.
Vi sætter os grundigt ind i virksomhedens forskellige data, og på den baggrund kan vi bl.a. yde rådgivning omkring finansiering, likviditet, cash flow, kreditor og debitor-regnskab, informationspolitik og risk management.

Myndighedskontakt

Addere Revision bistår gerne med myndighedskontakt i en lang række sammenhænge, lige fra virksomheds- eller selskabsetablering over skatte- og momsforhold til indsendelse af selvangivelsen.
Vi har stor erfaring med myndighedskontakt, og sikrer med vores kompetence en smidig sagsbehandling hos de relevante myndigheder.

Der findes en lang række myndigheder og offentlige institutioner, som en virksomhed i forskellige sammenhænge skal have kontakt med. Vi kender hele rækken og navigerer sikkert og erfarent på området. Hvis du som virksomhedsejer savner overblik, så se f.eks. i vores link, hvor der er en del gode genveje til det offentlige Danmark, eller kontakt os gerne for at få hjælp.