fbpx

Har du husket årsrapport og selvangivelse for 2018?

Det er ved at være sidste frist for udarbejdelse af årsrapport og indberetning af selvangivelse for 2018.

Personlige virksomheder

Personer med udvidet selvangivelse (selvstændige erhvervsdrivende) skal senest mandag den 1. juli 2019 have indberettet selvangivelse for indkomståret 2018.
Hvis fristen overskrides, skal der betales et skattetillæg på kr. 200 pr. dag, dog højst kr. 5.000.

Selskaber

Selskaber med kalenderåret som regnskabsår, skulle senest den 31. maj 2019 have afviklet den ordinære generalforsamling.
Det er vores erfaring, at mange selskaber er sene på den og endnu ikke har indsendt årsrapport for 2018.
Erhvervsstyrelsen har skrevet til de virksomheder, der er sent ude via E-boks med angivelse af en fristdato for seneste rettidige indsendelse.
Såfremt fristdatoen endnu ikke er overskredet, kan selskaberne fortsat nå at undgå tvangsopløsning, men der haster med indberetning af årsrapport.
Vær opmærksom på at ledelsesmedlemmerne ifalder en bøde på op til kr. 3.000 pr. person (pr. selskab), såfremt den fastsatte indsendelsesfrist overskrides.

Søger du hjælp, er du altid velkommen til at kontakte os:

Tlf. 56 64 05 00 · post@addere.dk

Galoche Allé 6 · 4600 Køge