fbpx

Restskat mv. for indkomståret 2016

Reglerne for beregning af renter og procenttillæg til restskat er som følger:
• Hvis restskatten betales inden den 1. januar 2017, skal der ikke betales renter eller procenttillæg
• Hvis restskatten betales i perioden 1. januar – 1. juli 2017, skal der betales en dag til dag-rente
• Hvis restskatten først bliver betalt efter den 1. juli 2017, skal der betales et procenttillæg.

Betaling inden nytår

Der skal ikke betales hverken dag til dag-rente eller procenttillæg.

Vær opmærksom på, at der kan være forskellige frister for ”rettidig” indbetaling inden årets udgang afhængig af, om der bruges netbank eller dankort.

Er man selvstændigt erhvervsdrivende og anvender virksomhedsordningen, kan det skattemæssigt være en fordel at vente med at betale restskatten indtil 2017 mod betaling af en dag til dag-rente. Det skyldes, at frivillige indbetalinger af restskat i virksomhedsordningen anses som private hævninger. Ved at afvente betaling til 2017 udskyder man beskatningen af det hævede beløb ét år, og man kan nøjes med at betale renter af skatten, indtil den dag betaling sker.

 

Betaling i perioden 1. januar 2017 – 1. juli 2017

Ved indbetaling af restskat i perioden 1. januar 2017 – 1. juli 2017 skal der betales dag til dag-rente, der udgør 2,0 % p.a.  Dag til dag-renten kan ikke fratrækkes.

 

Restskat, der ikke er indbetalt senest den 1. juli 2017

Er restskatten for indkomståret 2016 ikke indbetalt senest den 1. juli 2017, skal der betales et fast procenttillæg på 4,0 %. Procenttillægget kan ikke fratrækkes.

Hvis restskatten for indkomståret 2016 udgør 119.200 kr., indregnes 19.200 kr. med tillæg af 4,0 % eller i alt 19.968 kr. i forskudsskatten for indkomståret 2017. Den resterende restskat på 100.000 kr. med tillæg af 4,0 % eller i alt 104.000 kr. opkræves fordelt på tre rater i august, september og oktober 2017.

 

AM-bidrag

AM-bidrag er omfattet af reglerne om restskat. Det betyder, at der også ved for lidt betalt AM-bidrag skal betales en dag til dag-rente eller procenttillæg.

 

Overskydende skat

Ved udbetaling af overskydende skat for indkomståret 2016 får man et procenttillæg på 0,5 %. Der opnås ikke procenttillæg til overskydende skat, der skyldes frivillig indbetaling af restskat. Ved udbetaling af overskydende skat, hvor der er betalt en dag til dag-rente af beløbet, vil der sammen med udbetalingen af den overskydende skat ske tilbagebetaling af den betalte dag til dag-rente.

 

Kilde: Revitax